Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Olja och gas

Olja och gas

Sedan starten av den norska oljeeran har Nordic Crane Group varit med under byggnationen och underhållsarbetet inom olje- och gasindustrin i Norge och Sverige.

Nordic Crane Group har lång erfarenhet inom landbaserade petroleumanläggningar och offshore-installationer. Olje- och gasindustrin är ett viktigt marknadsområde i Nordic Crane Group.

Raffinaderier

Kontinuerligt underhåll och service på raffinaderier för oljebolagen utgör en väsentlig del av Nordic Crane Groups verksamhet.Utbyggnadsprojekt för norska och internationella olje- och raffinaderiaktörer är också en stor och viktig del av verksamheten. Nordic Crane Group har mer än 20 års erfarenhet inom området.

Våra kranar och vår personal är dagligen igång på raffinaderier i Hammerfest, Aukra, Mongstad och Kollsnes, för att nämna några. I övrigt är gruppen leverantör till större utbyggnads- och underhållsprojekt och står för leveranser av allt inom kranar, tunga lyft, transport och projektering.

Offshore

I tillägg till lyft- och transportleveranser på landbaserade petroleumanläggningar, är uppdrag offshore för oljeindustrin ett viktigt arbetsfält i verksamheten. Nordic Crane Group har lång erfarenhet med mobilkranar i arbete på offshoreinstallationer på norsk mark genom dotterbolaget Nordic Crane Stangeland AS. Gruppen utför också ingenjörstjänster och projektering i samband med arbete offshore.

Olje- och gasindustrin ställer höga säkerhetskrav. Därför ser vi till att vår utrustning alltid är certifierad och att personalen har erforderliga kvalifikationer.

Industri

Vi utför alla slags tjänster för industrin. Vi lyfter tunga konstruktioner med en eller flera kranar, transporterar dem gärna från A till B, planerar jobbet tillsammans med kunderna och tar på oss ansvaret för både planering och utförande av uppdragen.

Vi har god lokalkännedom och har ett bra förhållande till våra många goda kunder inom industrin. Vi tillhandahåller våra tjänster till lokala samarbetspartners inom industrin i hela Norge och Sverige.

Alltid god service är vårt varumärke.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Stadsväljare