Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Engineering

Engineering

Engineering

Engineering

Konstruktion är en viktig del av Nordic Cranes verksamhet och det ger en ny dimension till genomförande av lyft- och transportuppdrag.

Vår organisation bestående av välkvalificerade ingenjörer med solid teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i samarbete med mycket kunniga medarbetare ger oss kompetens att lösa även de mest krävande uppgifter inom lyft- och transportuppdrag.

Med avancerade 3D-animationsverktyg kan komplexa lyftuppdrag planeras med millimeternoggrannhet och sörja för förutsägbarhet och ökad säkerhet i samband med det praktiska utförandet av uppdragen. I tillägg till planering av uppdrag har våra ingenjörer solid kompetens inom och erfarenhet av beräkning och alla former av regelverk och standarder för att kunna erbjuda kompletta konstruktionstjänster inom alla typer av lyft och transport.

Detaljplanering av lyft- och transportuppdrag

Marknadens utveckling och de höga kraven på säkerhet och kvalitet gör att allt fler kunder kräver detaljerad planering med skriftliga procedurer och dokumentation inför uppdragen. En detaljplanering av ett lyftuppdrag med användning av 3D-datasimulering medför att våra ingenjörer i praktiken går igenom och kvalitetssäkrar hela lyftuppdraget i förväg. Under denna genomgång kan vi enkelt verifiera att uppdraget är genomförbart i alla faser. Med verktyget kan vi planera exakt var kranen måste stå, kontrollera lyfthöjd och frigång för fysiska hinder samt dokumentera kranens kapacitet i alla faser. Samtidigt görs en extra riskbedömning av uppdragen som sker i tillägg till den obligatoriska riskbedömning som alltid genomförs av våra operatörer inför varje uppdrag. Denna form av planering medför en extra barriär som ytterligare bidrar till att uppdragen genomförs på ett säkert och effektivt sätt.

Installationsstudier

Traditionellt involveras vi som lyft- och transportleverantör i sista fasen av projektet när konstruktionerna är prefabricerade och klara för installation. I denna fas av projektet har alla ramvillkor redan definierats sedan länge och vi måste ofta använda lösningar och utrustning som är mindre kostnadseffektiva för installationen. Vi erbjuder därför våra kunder konsulttjänster genom att de kan utnyttja vår specialkompetens inom lyft och transport i form av leverans av installationsstudier.

Omfattningen av installationsstudierna varierar beroende på kundens behov och innebär bland annat rådgivning i form av utvärdering av alternativa installationslösningar. I denna fas bedöms olika alternativa installationsmetoder med varandra baserat på kriterier som: genomförbarhet, genomföringstid, totalkostnad, risk, osäkerhet etc. Baserat på detta underlag får kunden en stabil grund för att välja rätt design som ger det mest kostnadseffektiva och säkra genomförandet av projektet. Samtidigt får kunderna ofta nyttiga uppslag till konstruktionsändringar som kan göra nya och effektiva installationsmetoder genomförbara.

Design och beräkning

Våra ingenjörer har lång och solid erfarenhet inom att skapa ritningar, beräkningar och dokumentation för alla former av lyft- och transportutrustning. I tillägg till att kunna utveckla och konstruera utrustning för egna uppdrag erbjuder vi våra kunder leverans av kompletta specialdesignade lyft- och transportredskap, design och beräkning av remmar och riggarrangemang etc.

Exempel på typiska design- och beräkningsuppdrag:

 • Leverans av specialdesignade lyftfordon med minimal korkhöjd för transformator
 • Leverans av specialdesignad sektionsbaserad lyftbalk
 • Framtagning av ritningar och beräkningar för specialanpassade remarrangemang
 • Leverans av beräkningsdokumentation för befintliga redskap eller lyftpunkter
 • Design, beräkning och leverans av lastfördelningsplatser för kranar
 • Design, beräkning och leverans av transportutrustning för betongelement
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Kontaktpersoner

  Besöksadress

  Sandnesvegen114
  4312 SANDNES

  Referenser

  Ormen Lange Test Pit

  I samband med bygget av en testbassäng för en undervattenskompressor på Shells anläggning för Ormen Lange på ön Aukra hade Nordic Crane Stangeland uppdraget att lasta ut alla komponenterna från Akers varv i Egersund, samt att lasta in dem på Aukra och flytta dem genom området fram till testanläggningen. Läs mera →

  Byte av kylare i Hammerfest

  Demontering av gammal kylare på 180 ton och installation av ny kylare på 245 ton med hjälp av två stycken 600 tons bandkranar. Läs mera →

  Transport og utlasting av kraner hos National Oilwell

  Nordic Crane har utfört otaliga interntransporter och utlastningar av offshorekranar hos NOV:s verkstad i Kristiansand. Läs mera →