Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Midtfjellet vindpark

Midtfjellet vindpark

Midtfjellet vindpark

Nordic Crane Stangeland fick uppdraget att transportera och installera totalt 21 stycken 2,5 MW vindturbiner i Midtfjellets vindpark.

Installationsarbetet var krävande på grund av branta backar och relativt små uppställningsplatser vid respektive turbin. En omfattande planering krävdes därför för att rigga kran med tillhörande jibb. Monteringen av vindturbinerna genomfördes med en 500 tons mobilkran. Periodvis hade Nordic Crane två olika kranar som samtidigt arbetade med installation av turbinerna.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Fakta

  • Plats: Midtfjellet
  • Projektledare: Robert Tunmats

Midtfjellet, Fitjar