Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Ormen Lange Test Pit

Ormen Lange Test Pit

Ormen Lange Test Pit

Ormen Lange Test Pit

I samband med bygget av en testbassäng för en undervattenskompressor på Shells anläggning för Ormen Lange på ön Aukra hade Nordic Crane Stangeland uppdraget att lasta ut alla komponenterna från Akers varv i Egersund, samt att lasta in dem på Aukra och flytta dem genom området fram till testanläggningen. De tio modulerna med vikter upp emot 350 ton lyftes vidare ned i den 15 m djupa testbassängen.

Nordic Crane Stangeland engagerades tidigt i projektet och genomförde en studie för att utvärdera olika kranlösningar för installation av komponenterna.  Den mest kostnadseffektiva lösningen för kunden blev att komponenterna lyftes in med en fullriggad Demag CC2800 bandkran, placerad på ett kraftigt betongfundament vid sidan av testbassängen.

Den första lasten bestod av en 980 ton tung och 18 m bred modul. Efter månader av detaljplanering av transportvägen och kartläggning av fri höjd och bredd utefter hela vägen landsattes den stora modulen från pråm till Ormen Lange-anläggningens kaj och kördes sedan den två km långa vägen genom området. Väl framme vid testanläggningen sattes modulen säkert ned på fundamenten vid bassängens kant.

Förflyttningen av modulerna i själva testanläggningen genomfördes i två etapper med ca en månads mellanrum. Vid testanläggningen hade Nordic Crane Stangeland riggat upp en 600 tons bandkran för att lyfta modulerna ned i själva testanläggningen.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Fakta

  • Projekt: Ormen Lange
  • Typ av projekt: Landbaserad Petroleumanläggning
  • Omfattning: Lyftuppdrag på Ormen Lange-anläggningen på Aukra (Norges västkust).
  • Plats: Aukra
  • Tidsram: 2004-2006
  • Projektledare: Roy Otto