Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Vision och värderingar

Att skapa en gemensam företagskultur är en process som kräver fokus i tillägg till hårt och systematiskt arbete över tid. En god och välfungerande företagskultur kan ge god avkastning och glädje!

När en organisation ska bygga en gemensam kultur måste vi, oberoende av var vi kommer ifrån, ha några gemensamma referenser att förhålla oss till. Nordic Crane Groups vision “Alltid på plats!” samt värderingarna “Att lita på”, “Glädje” och “Lösningsorienterad” är centrala delar av företagskulturen.

Detta är referenser som ska gälla i tider av uppgång, stagnation och nedgång.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)