Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Hälsa och säkerhet

Nordic Crane ska ha en trygg och bra arbetsmiljö för anställda, kunder och andra samarbetspartners i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och krav.

Vår viktigaste resurs är våra anställda och vi vill att varje medarbetare ska känna sig betydelsefull. Vårt mål är att det inte ska ske några olyckor eller förekomma skador på människor, material eller miljö. Detta ska vi uppnå genom att använda riskbedömningar så attförebyggande åtgärder kan vidtas.

Vår vision ”alltid på plats” och våra värderingar ”glädje – att lita på – lösningsorienterad” är riktlinjer för vårt hälsa- och säkerhetsarbete.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)