HMS

Nordic Crane Group ska ha kvalitetstänkande i alla led och våra uppdrag ska genomföras med högsta grad av säkerhet och kvalitet.

På alla nivåer i organisationen ska vi arbeta efter samma princip: Först HMS, sedan drift och ekonomi. Vår övergripande målsättning är att det inte ska förekomma några olyckor eller skador på personer, materiel eller miljö. Företaget ska arbeta för att kontinuerligt förbättra arbetet med hälsa, miljö och säkerhet.

Våra anställda är vår viktigaste resurs och vi vill att varje medarbetare ska känna sig betydelsefull. Medarbetarnas erfarenhet och kompetens är viktiga kvalitets- och säkerhetsfaktorer för de tjänster vi utför.

Nordic Crane Group arbetar målinriktat för att till alla delar uppfylla gällande bestämmelser rörande arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Alla som arbetar hos oss och alla som utnyttjar våra tjänster ska kunna lita på att vi följer gällande lagstiftning.

HMS i praktiken

 • Fallskyddsutrustning krävs vid arbete på hög höjd.
 • Visuell kontroll av lyftutrustning är en del av operatörens dagliga rutiner.
 • Säkerhetsutbildning på väg är viktig.
 • Säker Jobb Analys är en viktig del av arbetet ute på byggarbetsplatsen.

Våra grundregler är:

 • Synligt och tydligt HMS-ledarskap
 • Först HMS – sedan drift och ekonomi
 • Inga olyckor eller skador på människor, material och miljö
 • Genomföra alla uppdrag med högsta grad av säkerhet och kvalitet
 • Medarbetaren ska känna sig betydelsefull
 • Våra anställda är vår viktigaste resurs
 • Efterlevnad av gällande lagstiftning
 • Kvalitetstänkande i alla led
Paul Dolonen
HMS/KS-ansvarig konsern
Tel: +47 51 44 41 00
e-post
Mikael Blidberg Mikael Blidberg
HMS/KS-leder NC Sverige AB
Tel: +46 31 751 04 55
e-post
Susanne Blücker
HMS-samordnare NC Heavy Lift AB
Tel: +46 34 671 55 02
e-post
Per Johnny Skåland
HMS-samordnara Vest-Norge
Tel: +47 51444100
e-post
Kirsti Finsal
HMS-ansvarig
NC Øst AS
Tel: +47 92435790
e-post
Geir Ole Berdahl
HMS-ansvarig
Norge Nord
Tel: +47 95067580
e-post
Helge Tangen
HMS-ansvarig
NC Øst AS
Tel: +47 982 54 445
e-post